TƯ VẤN DỰ ÁN

Hotline
0968 980 280

Tiến độ thanh toán Gemek Tower

Tiến độ đóng tiền căn hộ chung cư Gemek Tower được chia thành 7 đợt sẽ giúp giảm gánh nặng về tài chính cho khách hàng mua căn hộ:

  • Đơt 1: 15% GTHĐ Chênh ký HĐVV
  • Đợt 2: 10% trước ngày 20/03/2010
  • Đợt 3: 20% ký HĐMB (khi xong móng)
  • Đợt 4: 15% khi xong thô tầng 12
  • Đợt 5: 15 % khi xong thô tầng 24
  • Đợt 6: 10% khi xong thô
  • Đợt 7: 12 % khi bàn giao căn hộ


MEKONG PLAZA

Hotline: 0968.980.280